Házirend a Mozgó Mozi vetítésein
2015.
A MozgóMozi egységes Házirendje


1. A mozijegy megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen házirendben foglaltakat.

2. A MozgóMozi Házirendje minden esetben a MozgóMozit befogadó intézmény házirendjével kiegészül és adott vetítés helyén, az intézmény házirendje a mérvadó.

3. Jelen házirend a www.mozgomozi.hu weboldalon megtalálható.

4. Minden nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.

5. A moziteremben tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.)
A moziteremben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető - illetve polgári jogi következményeket von maga után!

6. A mozi szolgáltatásait minden látogató saját felelősségére veheti igénybe.

7. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

8. A műsorváltozásról a mozi legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.

9. A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a mozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.

10. Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása szigorúan tilos.

11. A filmekben és reklámokban (reklámblokkokban) elhangzó és látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, ebből eredendő kárt nem térít meg, nem vonható felelősségre semmilyen kárért vagy veszteségért.
A feltüntetett kezdési időpont, nem a film kezdési időpontját jelenti(heti), mert a mozi a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.

12. Az előre lefoglalt, és át nem vett jegyeket a vetítés 30 perccel az előadás kezdete előtt törli a rendszerből.

13. A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.

14. A pénztártól való távozás után a kiadott, esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra, filmre kapott jeggyel, a fizetett, vagy visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

15. Kedvezményeket csak a jogosultság igazolása után áll módunkban biztosítani (diákigazolvány, nyugdíjas szelvény stb. felmutatásával).
Egy jogosultságot igazoló irattal csak egy kedvezményes jegy vásárolható.
Ajánljuk a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.

16. A mozi területére a nem moziban vásárolt élelmiszert bevinni tilos.

17. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (közalkalmazott, kisgyermek, újságíró).

18. Jegyet visszaváltani nem áll módunkban, kivéve: műsorváltozás, a moziban felmerülő technikai vagy más okok miatt elmaradt vagy félbeszakadt előadás esetén, kizárólag az előadás napján.

19. . Amennyiben az előadás félbe szakad, vagy elmarad (áramszünet, különböző természeti csapások, vis mayor, stb.), a mozi igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről.
Ha a mozi más tájékoztatást nem ad, az előadást követő 60 napon át, az előadásokra szóló jegy ellenében, később beváltható, úgynevezett „emergency”jegyet bocsát ki a jogosultak részére.

Jogosultak kizárólag azok, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadásokra, melyet a jogosult tetszőleges - az eredeti jegynek megfelelő típusú - előadásra szóló mozijegyre válthat az adott mozi pénztárában, az „emergency” feltüntetett beváltási határidő lejártáig.
Amennyiben műszaki hiba miatt szakad félbe az előadás, akkor a mozijegy árát a mozi visszafizeti, vagy becseréli a jegyet egy másik előadásra!
Erre csak az érintett napon van lehetőség pénztár zárásig.
A mozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek.
Ebből adódó kellemetlenségek miatt nincs lehetőség arra, hogy a vendégeket kártalanítsuk, járulékos (pl.: parkolás, utazás) költségeit megtérítsük.

20. A „szabadjegyek” beváltását illetően a mozi fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos előadásokra ilyen jegyet ne váltson be.

21. A mozi területén érvényes mozijegy nélkül tartózkodókat a személyzet a moziból eltávolítja.
A termekbe kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban az előadás kezdete előtt 10 perccel lehet bemenni.
Kérjük, azokat a helyeket foglalják el, ahova a jegyük szól és őrizzék meg jegyüket és blokkjukat az előadás végéig.

22. A mozi magánterület, a mozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.

23. Az előadásra a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos.
A mozi fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.

24. A filmvetítés területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (pl. mobiltelefon használata az előadások alatt) látogatókat a személyzetnek jogában áll eltávolítani.
Ebben az esetben a jegyvétel árát nem köteles a mozi megtéríteni.

25. A mozi tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi – a kárértéktől függetlenül - rendőrségi feljelentést tesz.

26. A moziban, de a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a mozi személyzete ill. a vetítésnek helyet biztosító intézmény dolgozói (kiegészítettem) tartózkodhatnak, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén.
Illetéktelen behatolók ellen a mozi birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárását indít.

27. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.

28. A vetítés területére bevitt értéktárgyakért a mozi felelősséget nem vállal.

29. A mozilátogatót egy másik mozilátogató által okozott bármilyen kárért vagy sérelemért a mozi felelősséget nem vállal.

30. A mozi területe biztonsági kamerarendszerrel van ellátva, melynek képét a mozi megőrzi és rögzíti. Ezen felvételeket a mozi saját tulajdona védelmében, károkozás igazolására felhasználhatja, magánszemélynek kiadni, illetve megmutatni viszont csak hatósági eljárás keretén belül hivatalos szerv felszólításának eleget téve köteles.

31. A mozi egész területe "C" tűzveszélyességi osztályba tartozik, ezért a mozi egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata (kivéve az erre kijelölt helyen). Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.

32. 18 éven aluliakat alkohol tartalmú termékkel nem szolgálunk ki.

33. Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos.
Kivételt képez a vakvezető kutya.

34. A moziterembe személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25cm x 25cm x 40cm-es méretet.
Csomagmegőrzés mozi területén nem vehető igénybe.
A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.

35. A moziteremben tilos álarcok és fegyverutánzatok viselése.
Továbbá tilos olyan öltözék viselése, amely más nézőkben félelmet kel.
2014. 08. 13.